Моніторинг якості освіти

 

Протягом 2019-2020 навчального року зміст освітнього процесу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в усіх вікових групах.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти працює над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи щодо розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвивального середовища.

Протягом квітня-травня 2018-2019 навчального року був проведений моніторинг основних компетенцій дитини, організована діяльність у напрямку комплексного вивчення соціально-психологічної готовності дитини до навчання в школі. Робота проводилася з дітьми старшого дошкільного віку в трьох напрямках: психофізіологічний розвиток, соціальний розвиток і психологічна готовність.

          Психологічна готовність до шкільного навчання – це певний стан психічного розвитку особистості дитини у перехідний період від дошкілля до шкільного віку, який зумовлює формування в неї здатності брати участь у шкільному навчанні.

   У дитини дошкільного віку не може бути сформованих «шкільних» якостей у чистому вигляді, оскільки вони, як і будь-які інші, складаються в ході тієї діяльності, для якої вони є необхідними.

Психологічна готовність полягає не в тому, що у дитини виявляються сформованими  саме «шкільні» якості, а в тому, що вона оволодіває до наступного їх засвоєння.

Настання готовності не завжди чітко визначається хронологічним критерієм. Повна психологічна готовність до навчання в школі може сформуватися і задовго до, і набагато пізніше після фактичного відвідування школи.

Тому для попередження можливих негативних явищ на даному етапі розвитку дитини старшого дошкільного віку мною проводився комплекс діагностичних завдань.

          Об’єктом дослідження є діти старшого дошкільного віку. Охоплено  старші вікові групи «Пташечка», «Золота рибка», загальною кількістю дітей 33 особи, з них 20 хлопчиків, 13 дівчаток.

     Предметом дослідження є особливості психологічної готовності дітей до шкільного навчання. Мета: визначити сформованість психологічної готовності до шкільного навчання, а саме: рівень інтелектуального розвитку, сформованість вміння координувати рухи рук і зору, рівень розвитку моторики рук, вольової і мотиваційної сфери.

  Охоплено такі аспекти шкільної зрілості, як психомоторний, інтелектуальний та психосоціальний.  Виявлено що: високий рівень психомоторної зрілості мають 45% дітей, середній – 55%, недостатній – 0%. Високий рівень інтелектуальної зрілості мають 79% обстежених, середній рівень – 15%, низький – 6%. Високий рівень психосоціальної зрілості мають 30% старших дошкільнят, середній – 51%, низький – 19%. Позитивна мотивація готовності до шкільного навчання сформована у 55% дітей, недостатньо сформована у 24%, не сформована мотивація у 21% дітей.  Загальний рівень готовності дітей до навчання у 49% обстежених має високі показники, 24% - достатній рівень 21% - середній рівень, 6% - низький.

      Найнижчі показники маємо за результатами тестової бесіди для вивчення кругозору дитини.  

    Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу, синтезу. 

    Випускники закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони адекватно реагують на різні життєві ситуації. Ці якості необхідні дитині для швидкої адаптації у школі. У дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях.